საოპერაციო საქმიანობა COVID-19-ის გამოწვევები

მიმდინარე პერიოდში, ქვეყანაში გატარებულმა ქმედებებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა მომხმარებლების ხელმისაწვდომობა პროდუქციაზე, მოსალოდნელმა კრიზისულმა მდგომარეობამ, კომპანიებისთვის საჭირო გახადა მომხმარებლების მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის ახალი გზების ძიება

მიმდინარე პერიოდის გამოწვევები ლოჯისტიკასა და მარაგების მართვაში

კორონა ვირუსის მასშტაბური გავრცელების შედეგად, საქართველოს ბაზარზე არსებული კომპანიების უმრავლესობისთვის პრობლემური გახდა არაპროგნოზირებული მოთხოვნა პირველადი მოხმარების საგნებზე. შეფერხებული მიწოდების ჯაჭვი, პროდუქციის დეფიციტი, შესყიდვების არაეფექტური მართვა - ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომლებსაც არა მხოლოდ მსხვილი, არამედ მცირე კომპანიებიც აწყდებიან.

კადრების მართვა დღევანდელ გამოწვევების დროს

დღევანდელი სწრაფად ცვალებადი გარემოს გათვალისწინებით, SavvY-ს გუნდმა შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლებიც დაგეხმარებათ კადრების ორგანიზებასა და მართვაში.

გამოწვევები გაყიდვებში და SavvY-ს გუნდის რეკომენდაციები

SavvY-ს გუნდმა, მიმდინარე პერიოდში გაყიდვებში არსებულ გამოწვევბთან გასამკლავებლად, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, შეიმუშავა რეკომენდაციები.

დღევანდელი გამოწვევები და Cloud სერვისების მომწოდებელი საერთაშორისო კომპანიები

SavvY-ს გუნდმა Cloud სერვისების მომწოდებელი კომპანიების ბაზა შეიმუშავა

პლატფორმები დისტანციური მუშაობისთვის

კორონავირუსის გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით, ბევრი ქართული კომპანია გადავიდა დისტანციურ მუშაობაზე. გაგაცნობთ აპლიკაციებსა და ონლაინპლატფორმებს, რომლებიც გუნდთან და კლიენტებთან ურთიერთობაში დაგეხმარებათ და თქვენს პროდუქტიულობასაც შეუწყობს ხელს.